2) && (strlen($_POST["onderwerp"])>3) && (strlen($_POST["bericht"])>3) && (strlen($_POST["code"])>3)): $emailValidator = new EmailAddressValidator; if ($emailValidator->check_email_address($_POST["email"])): if ($_SESSION["code"]==strtolower($_POST["code"])): if ((strpos($_POST["bericht"],"[url")===false) && (strpos($_POST["bericht"]," buy ")===false)): // bewerken variablelen voor invoer in database $user=addslashes($_POST["user"]); $onderwerp=addslashes(strip_tags($_POST["onderwerp"])); $bericht=addslashes(strip_tags($_POST["bericht"])); $email=addslashes(strip_tags($_POST["email"])); $datum=mktime(); // Invoeren data in database $SQLSTR="insert into ria (TOPICID, ONDERWERP,BERICHT,USER,DATUMTIJD,START,HOST,EMAIL) ". "values ('".$oid."','".$onderwerp."','".$bericht."','".$user."','".$datum."',0,'".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."','".$email."')"; $SQLRES=mysql_query($SQLSTR,$conn); if ($SQLRES): // register the user in the session $_SESSION["user"]=$user; $OPGESLAGEN=TRUE; else: $FOUT=TRUE; $melding="Er is een fout opgetreden."; endif; // Mail mij als allert op misbruik @mail("site@riabrieffies.nl","Nieuw bericht op riabrieffies.nl",$bericht); else: $FOUT=TRUE; $melding="Bericht niet geplaatst. Het is niet toegestaan om UBB code te gebruiken op deze site. Ook is het niet toegestaan advertenties te plaatsen op deze site."; endif; else: $FOUT=TRUE; $melding="Bericht niet geplaatst. Toegangscode onjuist."; endif; else: $FOUT=TRUE; $melding="Bericht niet geplaatst. E-mail adres ongeldig."; endif; else: $FOUT=TRUE; $melding="Er is een fout opgetreden. Zorg ervoor dat je alle velden ingevuld."; endif; endif; // Controle of een IP-adres is gebanned function isBanned() { global $conn; $SQLSTR="select HOST from banned where HOST='".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."'"; $SQLRES=mysql_query($SQLSTR,$conn); if ($row=mysql_fetch_array($SQLRES)): return TRUE; else: return FALSE; endif; } HTMLheader(); ?> =5280"); // Get the paging navigation based on total number of photos $paging=GetRiaPaging($page,$aantal,"hartonderriem.php?"); ShowHeader("","Steek Ria een hart onder de riem",""); ?>

Laat een berichtje achter

Je berichtje is toegevoegd.

"; else: // Toon formulier if (!FOUT): ShowRiaForm ("hartonderriem.php","","","","",1,"

Op deze pagina kun je een berichtje achterlaten.

",""); else: // genereer nieuwe code $aantal=sizeof($teksten)-1; $selected=rand(0,$aantal); $tekst=$teksten[$selected]; $_SESSION["code"]=$tekst; $_SESSION["selected"]=$selected; ShowRiaForm ("hartonderriem.php",$_POST["user"],$onderwerp,$_POST["bericht"],$melding,1,"

Op deze pagina kun je een berichtje achterlaten.

",$_POST["email"]); endif; endif; echo "
"; endif; $SQLSTR="select ID, ONDERWERP, BERICHT, USER, DATUMTIJD, HOST, EMAIL from ria where TOPICID='1' and ID >= 5280 order by ID DESC ".$range; $SQLRES=mysql_query($SQLSTR,$conn); $i=0; if (mysql_num_rows($SQLRES)>0): echo "\n"; echo "\n"; $styleid=1; while ($row=mysql_fetch_array($SQLRES)): echo "\n"; echo " "; echo " \n"; echo "\n"; echo "\n"; echo " \n"; echo "\n"; $styleid++; $styleid=$styleid % 2; $i++; endwhile; echo "

Eerdere berichten....

".ucwords($row["USER"]).""; echo "
".Date("d-m-Y",$row["DATUMTIJD"])." om ".Date("H:i",$row["DATUMTIJD"]); if ($isAdmin): echo " vanaf ".$row["HOST"]; endif; echo "
".nl2br($row["BERICHT"])."\n"; if ($isAdmin): echo "
"; if (!empty($row["EMAIL"])): echo "[stuur e-mail]"; endif; echo "[verwijder]"; endif; echo "
\n"; echo "
"; echo "
\n"; echo $paging; else: echo "

Geen berichten.

\n"; endif; else: echo "

Er is een fout opgetreden.

\n"; endif; ?>